• Het gaat beter met de Basset Hound
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Het gaat beter met de Basset Hound

Wed, 12/14/2016 - 22:08

In Engeland werd onlangs bekend gemaakt dat de Basset Hound dusdanig in gezondheid verbeterd is dat hij in een categorie geplaatst is waar de aandacht voor gezondheid minder extreem noodzakelijk is. Hoe zit dat precies?

Exterieurkeurmeesters hebben buiten een aantal verplichting op ethisch gebied ook een “FCI Basic Statement for show judges,  dogs fit for their original function”, een gedragscode die hen verplicht te letten op gedrag van en omgang met de hen geshowde honden en die hen vooral ook verplicht te letten op het welzijn van de honden. Dat welzijn is een zaak die overal gelijk is: harmonie en welzijn is van belang, tanden, ogen en huid dienen in orde te zijn en zodanig dat de hond niet wordt gehinderd in zijn functioneren. Met andere woorden: uitpuilende ogen of ogen die anderszins problemen tonen zijn niet gewenst, teveel huid die het zicht of de beweging hindert is verboden. Open neusgaten en een vrije en geluidloze ademhaling staat ook genoemd, evenals overmatige beharing die de hond hindert. Overgewicht is ook kwalijk en temperament en gedrag vindt men ook een belangrijk punt: een vrij en open hond is gewenst. Alles wat hiervan afwijkt is niet in het belang van de hond en de keurmeester dient de hond er daarom op af te rekenen tijdens de keuring.

Nederland gaat – samen met nog enkele landen – een stap verder door een aparte lijst te gebruiken met rassen die extra aandacht behoeven. Die lijst is samengesteld in overleg met de rasverenigingen en de keurmeesters, die beiden zaken konden inbrengen. Die bijeenkomsten leverden discussie maar ook overeenstemming op. Men was het er algemeen over eens dat er iets gedaan moest worden aan de verregaande overdrijving. Deze lijst wordt in Nederland alweer een aantal jaren gehanteerd en ook buitenlandse keurmeesters dienen zich eraan te houden.

Engeland is geen FCI-land, maar daar wordt een vergelijkbaar systeem gehanteerd waarbij de rassen die op de zogenaamde “high profile list” staan, ook wel categorie III genoemd, eerst door een dierenarts dienen te worden nagekeken voordat ze in de erering mogen verschijnen. Onlangs werd bekend dat de Engelse Basset Hound per 1 januari 2017 van die lijst zal worden verwijderd en op de lijst in categorie II zal worden geplaatst. De Engelse Kennelclub liet weten dat haar “Dog Health Group” hiertoe had besloten vanwege de gunstige ontwikkelingen binnen het ras. In de afgelopen jaren is een nieuwe benadering van vele zaken gewoon geworden: oogonderzoeken zijn standaard maar vooral is het merendeel van de Bassets niet extreem laagbenig en hebben zij niet overmatig veel huid. Het besluit zal over een jaar opnieuw worden geëvalueerd. Als het dan nog steeds goed gaat komt er een driejaarlijkse evaluatie. Keurmeesters dienen te allen tijde aandacht te blijven besteden aan de gezondheid en het welzijn van het ras, ook al zijn ze nu in een andere categorie gekomen.

In Nederland staat de Basset Hound nog op de lijst van rassen die extra aandacht behoeven. In ons land is de procedure om een ras van de lijst te krijgen of de aandachtspunten te herzien anders: de rasvereniging moet dan een verzoek indienen, waarna er overleg volgt met specialisten van de Raad en met betrokken keurmeesters en eventuele andere rasverenigingen. Voor de Basset Hound is een dergelijk verzoek niet binnengekomen, dus in ons land zal het ras voorlopig nog op de lijst blijven van rassen die extra aandacht behoeven.


bron

FCI BASIC STATEMENT FOR SHOW JUDGES

Einddocument naar aanleiding van het Seminar voor Exterieurkeurmeesters