• Hondenvoer vol met resistente bacteriën
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Hondenvoer vol met resistente bacteriën

Fri, 07/16/2021 - 14:20

Antibiotica-resistente bacteriën vormen bedreiging voor mens

Een uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van multiresistente bacteriën in hondenvoer (nat, droog, rauw en brok) in Portugal is reden voor zorg. In 54% van alle hondenvoeders werden enterokommen aangetroffen, 40% van deze gevonden bacteriestammen bleek resistent tegen meerdere soorten antibiotica. Bijna een kwart bleek resistent te zijn tegen linezolid, een medicijn dat wordt beschouwd als een 'laatste redmiddel'-antibioticum - dat alleen wordt gebruikt als andere medicijnen een infectie niet hebben behandeld. Resistentie tegen dit specifieke antibioticum is bijzonder alarmerend. De resistente bacteriën zouden kunnen zorgen voor epidemien, ook onder mensen, die door de resistentie zeer moeilijk te bestrijden zijn.

Het onderzoek werd enkele dagen geleden gepresenteerd  op het European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ( ECCMID ). Omdat alle rauwvoermonsters in het onderzoek resistente bacteriën in zich hadden, waarschuwen de onderzoekers nogmaals voor het geven van rauw voer aan honden. Uit de UCIBIO-studie bleek dat in alle geanalyseerde rauwe diepgevroren monsters multiresistente enterokokken aanwezig waren - inclusief bacteriën die resistent waren tegen linezolid. Slechts drie van de niet-rauwe monsters bevatten multiresistente soorten Enterococci.

Carla Novais, dr. Luísa Peixe en collega's van UCIBIO  hebben 55 monsters van hondenvoer bekeken (22 nat, 14 rauw ingevroren, 8 droog, 7 treats en 4 halfnat), van 25 merken die verkrijgbaar zijn in Portugal en de rest van Europa (Portugal voert veel internatinale merken) . De rauwe diepvriesproducten bevatten rundvlees, gans, eend, zalm, kalkoen, kip, lam en groenten.

Enterococcus ( n  = 184; 7 soorten; >85% E. faecium en E. faecalis ) werden gedetecteerd in 30 monsters (54%) van verschillende typen (14 onbewerkt, 16 met warmte behandeld-7 droog, 6 nat, 3 traktaties). E. faecium en E. faecalis kwamen respectievelijk vaker voor in droge en natte monsters. Meer dan 40% van de teruggevonden enterokokken was resistent tegen erytromycine, tetracycline, quinupristine-dalfopristine, streptomycine, gentamicine, chlooramfenicol, ampicilline of ciprofloxacine, en in mindere mate tegen linezolid (23%; optrA, poxtA ) of vancomycine (2% elk; vanA). Multiresistente isolaten (31%), waaronder vancomycine en linezolid, werden voornamelijk verkregen uit rauw voedsel, hoewel ook gedetecteerd in natte monsters of lekkernijen,

Wie zijn honden rauw voert moet vooral heel goed op de hygiëne letten, zo menen de onderzoekers. "Hondenbezitters moeten altijd hun handen wassen met water en zeep direct na het hanteren van voedsel voor huisdieren en na het oppakken van uitwerpselen."

Daarnaast pleiten de onderzoekers voor het aanscherpen van de regels. De hoge incidentie van Enterococcus in een verscheidenheid aan hondenvoermonsters geeft aan dat de selectie van grondstoffen, productie- en hygiënepraktijken in een opkomende voedingssector die wereldwijd groeit, opnieuw moeten worden bekeken.

Geneesmiddelresistente infecties doden wereldwijd naar schatting 700.000 mensen per jaar, de WHO voorspelt een groei naar 10 miljoen in 2050 als er niet snel actie wordt ondernomen. Antibioticaresistentie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid waarmee de mensheid wordt bedreigd, aldus de wereldgezondheidsorganisatie.

Terwijl deze UCIBIO-studie zich richt op commercieel hondenvoer, vormen ook resistente bacteriën een steeds groter probleem in vlees voor menselijke consumptie. Decennialang werden antibiotica gebruikt voor niet-therapeutische doeleinden in de veehouderij. Om aan de vraag van de consument te voldoen, werden antimicrobiële geneesmiddelen gebruikt om de groei bij sommige dieren te bevorderen en om de melkproductie bij koeien te stimuleren. In 2001 werd geschat dat ongeveer 90 procent van het gebruik van antimicrobiële stoffen in de VS om niet-medische redenen in de veehouderij was. Onderzoek suggereert dat tweederde van het antibioticagebruik wereldwijd bij landbouwhuisdieren plaatsvindt.