• Advocaten: vrijspraak voor moeder, taakstraf voor dochter teckelfokkers
Leestijd
21 minuten
Tot nu toe gelezen

Advocaten: vrijspraak voor moeder, taakstraf voor dochter teckelfokkers

Thu, 06/04/2020 - 23:04

Moeder wist van niets, dochter was vol goede wil, maar het lukte niet. Aan de schandpaal genageld door de media..

Vrijspraak voor verdachte V (moeder), en een taakstraf voor verdacht Van Z. (dochter). Dat lijkt beide advocaten van de teckelfokkers uit Woerden, tegenwoordig Hongarije, wat de rechtbank zou moeten opleggen. Zo pleitten zij vandaag in Amsterdam voor de meervoudige strafkamer.

Om negen uur ging de zaak verder. Allereerst moest de rechtbank beslissen of de ondernemingszaak moest worden aangehouden, en zo ja tot wanneer. In de ondernemingszaak is 3,5 ton euro geëist van de beide dames. Daarvoor ligt er beslag op het nog altijd te koop staande pand aan Breeveld in woerden, nu voor een prijs van circa 1 miljoen euro. De advocaten wilden de zaak uit elkaar halen. Detail daarbij is dat er tegenstrijdige belangen zijn, daar waar moeder en dochter, en hun advocaten, één lijn trokken in het strafproces zou die lijn wel eens niet zo eensluidend kunnen zijn in de ondernemingszaak. En zou deze dus gehouden worden voordat er een definitief oordeel is in de strafzaak, zou dat elkaar kunnen beïnvloeden. Uitstellen dus tot na  een eventueel hoger beroep of zelfs cassatie, zo vroegen de advocaten, in ieder geval de advocaat van V. De rechtbank wilde niet zover gaan. Uitstel, de zaak aanhouden, prima, maar niet tot er een onherroepelijke uitspraak is.  Overigens is er nog uitstel genoeg, de zaak wordt schriftelijk gevoerd, en zal tot zeker februari 2021 duren.

Daarna mag de advocaat van V, de moeder, het woord voeren. Het hele betoog is duidelijk, moeder is een lichamelijk zwakke vrouw van 79 jaar zonder strafblad, die nu een rustige herfst en winter van haar leven wil doorbrengen. Haar enige bemoeienis met de teckelfokkerij was het klaarmaken van vlees en het te woord staan van de klanten, van de misstanden, althans zoals het OM die ziet, wist zij niets. Ruim een jaar was ze of in het ziekenhuis of bedlegerig, daarnaast was ze lichamelijk niet in staat om naar de kennelverblijven te gaan. Haar enige pretje in het leven, zo stelde de advocaat, was het te woord staan van de klanten.  Aan geen van de ten lastge gelegde misdrijven is ze schuldig. Ze is digibeet,  dus iets vervalsen kon ze niet. Van de medicijnen had ze geen weet, de honden in de kennels zag ze nooit, ook niet dus of ze slecht verzorgd werden. Het transport, daar wist ze niets van af.

Dat de woning in Hongarije ook nog eens verbeurd verklaard zou moeten worden was “pesterij” van het Om van een oude vrouw. Immers, ze moet nu elk dubbeltje omdraaien en woont in een goedkoop huisje in Hongarije, en dat wil het OM nu ook nog eens afnemen. Die verbeurdverklaring moet de rechtbank afwijzen, aldus de advocaat van V.

De advocaat van Van Z. had het moeilijker. Immers, Van Z zelf had al een aantal zaken toegegeven, zoals de valsheid in geschrifte. De advocaat schetst daarom een beeld van Van Z. als dierenliefhebster die al jarenlang teckels fokt, maar wie het werk boven het hoofd groeit. Onwil was er niet, wel onmogelijkheid. Zeker toen het verhaal in de media kwam, door de uitzending van AVRO-TROS Opgelicht.  Van Z. wilde wel schone hokken, maar kon geen personeel (meer) krijgen. Van Z. was niet opzettelijk achter met de administratie, maar het lukte niet.  Van Z. voelde zich opgejaagd wild de afgelopen jaren, door de controles, klachten, met als hoogtepunt de uitzending van Opgelicht. Ze werd aan de publieke schandpaal genageld en dat heeft haar hard getroffen. Dierenbeul genoemd worden is voor hondenfokker een enorme krenking.  Op social media ontstond een sfeer waarin mensen over elkaar heen buitelen om Van Z. te veroordelen. Wie een ander geluid liet horen werd uit groepen verwijderd. Scheldpartijen, bedreigingen, mensen die hun broek lieten zakken voor het hek in Woerden.

Het onthouden van zorg aan de dieren lijkt gebaseerd op een momentopname. Een vuile vacht, de honden waren buiten geweest, een te lange nagel, dat kan, tandsteen is geen ziekte en kan voorkomen, alle aanklachten van verwaarlozing en onthouden van zorg lijken volgens de advocaat erger dan ze zijn. De oormijt kwam bij maar een opslaghouder voor, was de besmetting niet daar ontstaan?

Beide advocaten twijfelen ook aan de 481 honden. Immers, die zijn op basis van facturen geteld. Inentingsfacturen, en pups worden vaker ingeënt. Zijn er dus geen dubbeltellingen?  En wellicht lagen de honden al wel vier jaar of langer in de vriezer.  Volgens de advocaat van V. zijn drinkflesjes voor in autobenches “voor konijnen en hamsters, en dit waren honden”.  En de NVWA zegt zelf dat tijdens een transport eenmaal drinken per acht uur voldoende is.

In ieder geval heeft Van Z. geen boze opzet gehad. De geëiste straf is te veel. Een taakstraf, ut te voeren in Hongarije, is voldoende. Om te integreren in de gemeenschap. “Ze is door de media al genoeg gestraft”  meent de advocaat. De geldboete is veel te hoog (40.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk). In de ondernemingszaak is immers al 350.000 euro geëist, en dan nog eens 40.000 erbij.

Het OM blijft bij de eis, en weerspreekt het beeld dat de advocaten neerzetten. Moeder V. was wel degelijk betrokken,  er was sprake van meer dan een vuile vacht en een te lange nagel, het was geen tandsteen alleen als er bij 26 honden tanden getrokken moeten worden. En waterflesjes werken wel, de Officier van justitie heeft er zelf een.  Bij de tellingen waren alleen de pups voor eerste enting geteld etc.  Dat een van de advocaten een stuk met allerlei positieve steunbetuigingen van mensen aan Van Z bijsluit, neemt het OM Mee, want “in veel van die steunbetuigingen wordt moeder ook genoemd, dus dat zegt dat moeder wel degelijk betrokken was.  En ja, de woning in Hongarije was met crimineel geld gekocht, meent het OMN, en valt dus onder de regel dat goederen gekocht met crimineel geld verbeurd worden verklaard.

Tot slot voert Van Z. zelf het woord. V. is niet aanwezig via de videoverbinding. Naast enkel inhoudelijke opmerkingen volgt het verhaal over hoe schandalig de NVWA met de honden tijdens de inbeslagname zou zijn omgesprongen. Neergezet in de brandende zon, in achterbakken en veewagens gegooid, oude hondjes neergedrukt op de grond, gillend van pijn en stress, alleen voor de “juist foto”.   Ook de asiels die de honden (achteraf) hebben herplaatst krijgen er van langs. Kampioenshonden, gezond en perfect gesocialiseerd, ziet Van Z. op de asielsites terug alsangstige, verdwaasde dieren met gedragsproblemen. “Al mijn honden waren onherkenbaar veranderd, wat is er in godsnaam gebeurd in die asiels.” En “Kostte wat kost werden oude en blinde hondjes meegenomen uit hun vertrouwde omgeving, honden die geen herplaatsing zouden krijgen maar op opslag zouden moeten worden geeuthanaseerd. Op advies van NVWA een oude hond gebitsbehandeling ondergaan, ze was zo behandeld dat ze 2 dagen later moest worden geeuthanaseerd.”

Van Z. sluit af met een citaat. Dierenrecht zou niet gaan over dieren, maar over mensen die andere mensen iets willen opleggen.  Een soort diertatuur waarin mensen andere mensen willen voorschrijven wat te doen.(…) Het gaat niet om de dieren, maar om aandacht voor zichzelf...

Op 9 juli doet de rechtbank uitspraak…

Verslag dag 1 staat hier.

Foto: rechtbank Amsterdam, foto Rijksvastgoedbedrijf

Hieronder het liveblog van dag 2:
 

Vanaf negen uur zijn we er weer bij. Voor meer info over dag 1 kijk op deze pagina

13 uur geleden

De rechtbank is weer in zitting. Vanuit Hongarije is Van Z. weer met videoverbinding aanwezig

13 uur geleden

Er zijn twee ondernemersvorderingen ingesteld. Die worden niet inhoudelijk behandeld, want er was te weinig voorbereidingstijd. Belangen van de advocaten zouden mogelijk conflicteren met de belangen van de verdediging in de strafzaak.

13 uur geleden

Advocaat: tot aan uitspraak rechter zou ondernemingsvorderingen niet moeten worden behandeld. Advocaat V. stelt dat er mogelijk een fermer standpunt jegens de dochter (Van z.) zou moeten worden ingenomen, omdat zijn client V. er "nooit een cent aan verdiend heeft"

13 uur geleden

Ook advocaat Van Z meent dat verklaringen van zijn client mogelijk belemmerend werken in de zaak. Maar wil de ondernemingszaak wel behandelen, in tegenstelling tot advocaat V.

13 uur geleden

Advocaat van Oosten is advocaat V. Meester Bersch is advocaat V.

OM wil zaak zo snel mogelijk bespreken, eventueel direct na uitspraak in strafzaak, en wil niet tot eventueel hoger beroep wachten. Ook wet neemt dat uit uitgangspunt volgens OM.

13 uur geleden

Over het scheiden van ondernemingszaak en strafzaak is jurisprudentie. OM wil die wel ter beschikking stellen, maar zaak is niet geanonimiseerd en dat moet. Zou in de loop van de dag kunnen.

OM: Jurisprudentie van Hoge Raad is dat als iemand een andere positie wil innemen in ondernemingszaak dan in strafzaak is voor eigen rekening en geen reden tot aanhouden zaak.

13 uur geleden

OM: Aanhouden is een uitzonderlijke situatie, en omstandigheden uit andere zaak zijn hier niet van toepassing.

13 uur geleden

Advocaten krijgen geanonimiseerde versie van de uitspraak Bommel, de jurisprudentiezaak.

Van Oosten: geeft andere zaak waarin aanhouden van de ondernemingszaak wel tot hoger beroep werd uitgesteld.

13 uur geleden

Van Oosten: in strafzaak mag je je mond houden en anderen beschermen, in ondernemingszaak is dat anders. (verschonngsrecht).

13 uur geleden

Rechter: gisteren heeft verdachte zich eenmaal op verschoningsrecht beroepen, verder op alle vragen antwoord gegeven.

Van Oosten: verschoningsrecht is makkelijk, kun je een beroep op doen. Maar je kan ook verder gaan en de schuld bij iemand anders leggen. Dat kan pas als de feiten zijn vastgelegd (door de rechter).

Van Z: ik wil graag volledige administratie in kaart brengen, pas dan kunnen we de uitkomst bekijken. Er worden nu aannames gemaakt en met een goede administrateur kan dat worden verduidelijkt. Ook dat er met crimineel geld een huis is gekocht in Hongarije is ook maar een aanname. Er is ook beslag gelegd op lang geleden huizen in Nederland die niet met crimineel geld zijn aangeschaft. Ik wil de tijd hebben om alles met administrateur in kaart te brengen.

13 uur geleden

Rechter: Behandeling van de zaak ondernemingsvordering wordt aangehouden. Vraag is of behandeling wacht op uitspraak in strafzaak onherroepelijk is, of al eerder, maar wel na 9 juli.

13 uur geleden

Stukken ondernemingszaak blijken wel naar rechter, maar niet naar advocaten gestuurd te zijn. OM: er is iets fout gegaan blijkbaar.

13 uur geleden

Er wordt nu gewqcht tot de bode een kopie uitspraak jurisprudentie brengt. Die komen nu binnen.

13 uur geleden

Advocaat vraagt om verhoging om microfoon op te zetten voor pleidooi. Rechtbank trekt zich terug om besluit te nemen over aanhouden oondernemingszaak

13 uur geleden

De verhoging is inmiddels gebracht

13 uur geleden

Het wachten is op de rechters nu...

12 uur geleden

De rechtbank is weer terug. Rechter: Het verzoek tot aanhouden ondernemingszaak is toegewezen, maar niet tot hoger beroep. De ondernemingszaak wordt schriftelijk gevoerd.

12 uur geleden

Voor ondernemingszaak volgen schriftelijke rondes, de termijn voor antwoord op vordering is 1 november 2020. Rechtbank reageert in december, advocaten in januari 2021. In februari komt de rechtbank dan bij elkaar.

12 uur geleden

Pleidooi Advocaat van Oosten begint: cliente is bijna 79, slechte gezondheid en blanco strafblad. In de herfst van haar leven na eenzijdig mediageweld gevlucht naar Hongarije. Cliente houdt recht op haar blanco strafblad volgens ons.

12 uur geleden

Ook moet cliente uit haar woning gezet worden door verbeuren. Dit is magistrale pesterij. Beslagstukken Hongarije dateren uit 2018 en worden nu pas aan cliente gegeven. Verbeurdverklaring moet door rechter niet ontvankelijk verklaard worden.

12 uur geleden

Het huis is gekocht door Van Z, later op naam gezet van v. omdat deze inkomen had en dus hypotheek voor verbouwing kon nemen.

12 uur geleden

V en Van Z. zijn enorme hondenliefhebbers. In 1988 begon Van Z. kennel onder naam vliegende Kiep. V. is na stoppen juwelierswinkel met Wie Anders begonnen. I.v.m. gezondheid is kennel in 2013 op naam Van z. gezet, net als de honden.

Ook chipper RvB heeft verklaard dat alle geboren pups op naam Van z. staat. website "Wie anders" werd door dochter beheerd. Cliente is ziek, heeft BMI van 53 en kan slecht lopen en sitten. In december 2016 verloor ze haar man.

12 uur geleden

Werkzaamheden kennel lagen bij dochter, V. kwam nooit in de kennel en heeft ook in 2017 lange tijd in ziekenhuis gelegen. Daarna nog bedlegerig. V. was niet in staat om in kennel te werken. RVB-chipper heeft ook gezegd dat V. niet in staat was in de kennel te werken.

12 uur geleden

V. heeft veel plezier in contact met klanten. Daar is ze goed in. Ze vond het leuk om klaten van Marion te helpen. Sprak over honden, gaf tas mee met eten, deken met nestgeur, paspoort etc.. Van z. had tas samengesteld.

12 uur geleden

Ze leek soms eigenaar, maar was dat niet.

Cliente heeft barse stem van uitdrukken, dat voedde de perceptie alsof zij de leiding had. Bovendien was ze de moeder van..

V. zag dochter als gevierde kennelhouder en was trots. Ze vond het fijn om helpende hand te bieden, maar werkte niet mee. Cliente heeft niet gezien dat de situatie verslachterde. De nestjes in de woning zagen er gezond uit. Dat blijkt ook uit verklaring RvB. Chipper "nooit een pup of hond in handen gehad die niet goed was".

12 uur geleden

Ammoniakgeur ruik je niet als je zelf midden in de lucht zit. Je merkt ook niet dat zaken achteruit gaan als je ergens middenin zit. Van Z heeft meermaals gezegd dat het haar activiteiten waren, niet van moeder.

12 uur geleden

Opbrengsten en kosten voor honden waren voor Van Z. Ook zoon Van vZ heeft gezegd "mijn zus doet alles, mijn zus regelt alles". Ook getuige RvB zegt dat Marion de leiding heeft.

Alle handhavingsbrieven, lasten onder bestuursdwang etc. zijn door rechters ook altijd op naam van Z gezet. Pas in rapport 2018 van NVWA wordt V. als mededader genoemd.

12 uur geleden

Dat er rekeningen etc. op naam v. stonden, was erfenis uit verleden. Van z. draaide contracten uit en deed verkoop.

12 uur geleden

Toch worden alle feiten ook aan V toegerekend als medepleger, daarvan is geen sprake.

Voor medeplegers moet nauwe en bewuste samenwerking zijn. En gedraging moet significant zijn, volgens Hoge Raad. Er is intellectuele en materiele bijdrage van verdachte nodig voor medepleging.

12 uur geleden

Wat bedrijfsactiviteiten, verkoper in een winkel is ook niet noodzakelijkerwijs de eigenaar. v. heeft niet opzettelijk gehandeld, in 2016 en 2017 was ze veelal uitgeschakeld door ziekte.

12 uur geleden

Wat betreft identificatieplicht (481 honden niet registreren): Cliente had in die periode geen betrokkenheid bij houden van de kennels. Op haar rust dus niet verplichting om aan registratieverplicht te voldoen dus kan niet worden aangerekend

12 uur geleden

Cliente dient te worden vrijgesproken van dit feit. Aantal van 481 honden kan niet bewezen worden verklaard. Gaat om inentingen, volgens advocaat. Inentingen moeten vaker worden gegeven. Parvo op 6-9-12 weken. Hondenziekte op 6-12 weken, sommige dierenartsen liefst vaker. Aantal inentingen kan niet worden gebruikt om aantal honden vast te stellen, zijn dubbeltellngen.

 

12 uur geleden

Aantal van 20 overleden honden is gebaseerd op facturen. Op facturen zijn meerdere honden in 2015 geeuthanaseerd. Van de honden in de vriezer kan niet worden vastgesteld wanneer ze zijn overleden, dat kan veel langer zijn al denkt het OM van niet. Vlees blijft lang goed in de vriezer.

12 uur geleden

Het onthouden van zorg. cliente ontkent dat. Ze was niet de houdster maar hielp door voer af te wegen. cliente is dus geen pleger. Gezien fysieke beperkingen was ze niet mobiel dus kwam niet in de kennel. v. was overtuigd dat de honden goed werden verzorgd door de dochter.

12 uur geleden

Dat de vervoershonden in benches zaten zonder water wil niet zeggen dat dat lang zou duren. Mogelijk hadden ze net daarvoor kunnen drinken. Bakjes voor in de auto zijn er niet, die zijn voor konijnen. dit zijn honden Mw. de officier.

12 uur geleden

Veel rapporten van de opslaghouders over de gezondheid zijn opgemaakt na 48 uur en dus niet meer geldig.

De oormijt was bij 1 opslaghouder, niet bij de andere twee. De honden zijn ws. besmet bij de opslaghouder zelf, anders waren er bij anderen ook oormijt voorgekomen. Oor- en oogontstekingen kunnen ook binnen 48 uur ontstaan.

Vieze vachten kwam doordat honden vaak buiten waren, te vaak wassen is slecht voor de hond. Tandsteen is niet pijnlijk en hoeft niet direct te worden verwijderd. Lange nagels zijn geen teken van te weinig zorg.

12 uur geleden

Dat een hond aan de dunne kant is wil niet zeggen dat ze ongezond zijn. Bovendien, zogende honden vallen vaak snel af omdat zogen veel energie kost.

12 uur geleden

Valsheid in geschrifte. Cliente is digibeet. Cliente heeft het ook niet gezien dat paspoorten vals waren, daar is expert voor nodig.

12 uur geleden

Diergeneesmiddelen hebben zonder vergunning: het gaat hier om een homeopathisch middeltje en een zoutoplossing. dit is er met de haren bijgesleept. Zelfs de OvJ weet niet waar de medicijnen in de woning zijn gevonden, cliente wist dit ook helemaal niet.

12 uur geleden

Homeopathische middelen zijn niet exclusier voor dieren. Bovendien moet je er in geloven..

Cliente wist niks van voorgenomen transport. Van z. had om hulp voor transport gevraagd verklaren chauffeurs. Van z. zou honden gaan verplaatsen.

Er was ook nog geen sprake van vervoer, het transport reed nog niet. Er was hooguit sprake van voorbereidingshandellingen.

12 uur geleden

Advocaat: ik verzoek u cliente vrij te spreken. is door media-aandacht en extreme bedreigingen door een hel gegaan en al voldoende gestraft. Ze leeft nu in grote soberheid en moet herfst en winter in rust doorbrengen die ze na haar werkzame leven heeft verdiend.

12 uur geleden

Einde pleidooi.

 

12 uur geleden

Nu vragen of er onrechtmatig geld is gebruikt voor aankoop woning en de berekeningen daarvan.

12 uur geleden

Pleidooi volgende advocaat volgt direct.

12 uur geleden

Katheder moet eerst worden schoongemaakt i.v.m. corona...

12 uur geleden

Citaat minister Schouten in stentor "Het waren vreselijke omstandigheden. Hoe kom je erbij om zo met dieren om te gaan. Fokkers zijn gelukkig in Hongarije wel opgepakt"

 

Advocaat: minister veroordeelt cliente publiekelijk zonder kennis. Dat geeft beeld aan. Ik vertrouw er op dat rechtbank ander beeld heeft gekregen van mijn cliente.

12 uur geleden

Cliente voelde zich opgejaagd wild de afgelopen jaren. controles, klachten, hoogtepunt de uitzending van opgelicht. Genageld aan publieke schandpaal heeft haar hard getroffen. Dierenbeul genoemd worden is voor hondenfokker een enorme krenking. Sfeer ontstaan waarin mensen over elkaar heen buitelen om te veroordelen. Wie een ander geluid liet horen werd uit groepen verwijderd. Scheldpartijen, bedreigingen, mensen die hun broek lieten zakken voor het hek in woerden.

12 uur geleden

Mensen gingen pas na de uitzending twijfelen aan de gezondheid van hun voor de uitzending gekochte teckels. Er is op cliente best wat aan te merken, maar voorop staat haar liefde voor honden.

Datgene wat cliente met ziel en zaligheid bezighield is haar ontnomen.

12 uur geleden

Ze erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan. Maar anders dan media beweren ging er ook veel wel goed. Met regelmaat waren er succeshonden op (inter)nationale shows.

 

Na controle in 2014 vond NVWA het niet nodig om meer te controleren. Ook Raad van Beheer was kennelijk tevreden.

12 uur geleden

Keerpunt is uitzending in 2018. Daarvoor ging het alleen om UBN-nummer en diploma vakbekwaamheid. Pas na uitzending zijn de omstandigheden speerpunt in onderzoek geworden.

 

Controle 2017, er moest diploma komen en UBN-nummer. cliente heeft gemeld zich te hebben ingeschreven. Vanaf 5-3-2017 was aangemeld, vanaf 20-11-2017 was er vakbekwaamheidsdiploma.

12 uur geleden

Kennelijk viel het met misstanden in het welzijn toen mee, want er is niet gehandhaafd.

12 uur geleden

Kennelijk viel het met misstanden in het welzijn toen mee, want er is niet gehandhaafd.

12 uur geleden

Kennelijk is het in teckelwereld eerder uitzondering dan regel een diploma te hebben (vakbekwaamheid). Dat blijkt ook uit melding raad van Beheer.

12 uur geleden

481 honden. cliente heeft geen reden om te twijfelen aan de facturen. Maar dit zegt niks over nalatingen in registratie, dat is niet te zien.

12 uur geleden

Er wordt gesproken over ondeugdelijke bewijzen van inentingen, waren er nu wel of niet bewijzen van inentingen. Het gaat ofwel om ondeugdelijke of -wat niet ten laste gelegd is- ontbrekende bewijzen van inentingen.

12 uur geleden

Wat wordt er in de tenlastelegging precies bedoeld. lijkt een losse flodder.

Er zou vrijspraak moeten volgen op dit stuk.

 

Het houden van honden, artikel 3.12 HvD, op te kleine ruimte. Welk juridisch kader hier. wat is voldoende bewegingsruimte, dat wordt niet nader uitgewerkt, er wordt niet naar geldende regelgeving verwezen.

Maar als er tekortkomingen zijn komen die niet voor uit hebzucht.

12 uur geleden

Klachten van omwonenden verhinderden haar de honden uit te laten, moest aan de hand van de windrichting om geluidsoverlast te voorkomen,. anders moest het binnen, en daar was te weinig ruimte.

12 uur geleden

Ook de periode van onvoldoende bewegingsruimte ontbreekt bewijs, zeker niet over de hele lange periode.

11 uur geleden

Cliente heeft nooit opzet gehad. Ze is wellicht slordig geweest, nonchalant, administratief nalatig maar opzet tot overtreden was geen sprake.

En dan het medeplegen. Van Z. stelt dat het haar kennel was, en niet van haar moeder.

11 uur geleden

Ter illustratie: Marion heeft de leiding, zij regelt alles, aldus chipper en directeur RvB.

11 uur geleden

Niet aanmelden van 481 honden, gebaseerd op facturen van inenten. Sommige pups worden vaker ingeënt. Op basis van facturen kun je niet registreren hoeveel honden waren ingeschreven. Cliente erkent dat ze nalatig was, maar was pas in 2017 op de hoogte van verplichting registratie. Gaat om nalatigheid, geen kwade opzet. Niet praten over 481 honden, maar over 1 of 2.

11 uur geleden

73 andere honden, waarvan 26 door en daarvan 6 in de vriezer.

Als je honden niet aanmeldt kun je ze ook niet afmelden. Ook hier geen kwade opzet.

11 uur geleden

Voor de zes overleden honden is de overlijdensdatum niet vast te stellen. Dus ook niet of het niet aan norm voldoet. Dus kan niet bewezen verklaren worden.

11 uur geleden

De verwaarlozing. Zo slecht was het echt niet allemaal. DA verklaarde dat hij nooit aanleiding heeft gehad om te twijfelen aan dierenwelzijn, ze kwamen met de hondjes.

RvB-chipper verklaarde dat het in 2016 netjes was, Toen ze 60-70 honden hadden. Maar na inspecties, en zeker de uitzending werd het onmogelijk om de honden nog goed naar buiten te doen. In 2017 bleek bij nacontrole van de LID dat alles (weer) in orde was. Verlichting deed het, ze hadden schoon water, eerdere tekortkomingen waren voortvarend opgepakt.

11 uur geleden

Op 23 maart 2018 bij controle NVWA zaken niet op orde, bij hercontrole op 26 maarrt bleek alles, de spoedmaatregelen, weer in orde volgens NVWA. Cliente deed dus haar uiterste best. Tekortschieten in haar zorgplicht was geen teken van onwil maar van onmacht. Er waren gewoon teveel honden aanwezig.

11 uur geleden

Cliente wil wel maar heeft te veel hooi op haar vork.

Cliente stond met rug tegen de muur. Ze werd gedwongen om maatregelen te treffen, maar personeel en dierenartsen keren haar de rug toe. Bovendien al besloten om naar Hongarije te gaan. Dus waarom nog veel voor kennel in Nederland doen. En publieke opinie richtte zich tegen cliente.

11 uur geleden

Ook onduidelijkheid over aantallen. 212 honden geen drinkwater. Maar was op punt van vertrekken. Dus niet meer dan logisch dat honden even geen water hadden, ze zaten in reisbenches. Maar zegt niks over hoe lang dat zou duren.

11 uur geleden

De ammoniaklucht, blijkbaar ruik je die op gegeven moment niet meer. Maar is voor mensen onaangenaam, we hebben de OvJ niet gehoord of het slecht is voor honden. Gaat niet over onthouden van de nodige zorg, is niet relevant.

11 uur geleden

De ammoniaklucht, blijkbaar ruik je die op gegeven moment niet meer. Maar is voor mensen onaangenaam, we hebben de OvJ niet gehoord of het slecht is voor honden. Gaat niet over onthouden van de nodige zorg, is niet relevant.

11 uur geleden

Vervuilde behuizing, ja, cliente was bezig met verhuizing en kwam niet aan schoonmaken toe.

Door geluidsbeperkingen konden honden ook niet frequenter naar buiten

11 uur geleden

De 183 honden (2018 bij vertrek) in te kleine behuizing, is weer momentopname, zegt niks over lange termijn.

Over toestand vacht, haren, ogen, niet ieder plekje op de vacht of te lange nagel zegt dat er sprake is van onthouding van zorg.

11 uur geleden

Als maar 1 opslaghouder oormijt ziet, lijkt dat wat te toevallig. Is alleen niet toevallig als je ervan uitgaat dat het niet in woerden maar op opslaglocatie is opgelopen.

11 uur geleden

Dierenarts van Zijl (geen familie) ziet bijv. in juli veel minder ernstige feiten.

11 uur geleden

Het groeide cliente allemaal een beetje boven het hoofd.

 

De valsheid in geschrifte, de meest stevige. Dit kan niet liggen aan nalatigheid. Cliente heeft hier schuld bekend. Door toenemende druk van omstandigheden heeft cliente zich hiertoe laten verleiden.

11 uur geleden

Het vervalsen van vaccinatiestickers was geen geldelijk gewin. cliente was tegen vaccinaties, maar kon anders de grens niet over.

11 uur geleden

De diergeneesmiddelen. Ik ben verbaasd waarom dit in de tenlastelegging staat, een zoutoplossing en homeopathische middelen. Ze zijn in ieder geval regulier via dierenarts te verkrijgen, iig de zoutoplossing.

11 uur geleden

Als er al strafbaar handelen is, kun je het moeilijk verwijtbaar noemen, dus afwezigheid van schuld bij de zoutoplossing. Wat betreft de homeopathische middelen, ze zijn in diverse landen zonder recept verkrijgbaar waaronder in Duitsland. Ook online zijn ze verkrijgbaar.

11 uur geleden

Rond 2012 zijn die homeopathische spullen voorgeschreven, maar bleek niet meer te bewijzen.

11 uur geleden

Wellicht nalatig, maar in deze rechtszaak voelt het als spijkers op laag water zoeken.

11 uur geleden

DE overtredingen met betrekking tot vervoer. Er was voor cliente geen andere uitweg, door aandacht handhavers, journalisten en anderen. Er wordt verweten dat ze dieren heeft vervoerd, maar van vervoer was nog geen sprake, alleen voorbereidende handelingen, en dat is niet vermeld.

Zou er wel vervoer zijn zou ze hebben ingegrepen op ventilatie en verzekeringen.

11 uur geleden

Laden en lossen maakt onderdeel uit van vervoer, maar als je alleen laadt zonder verplaatsing is er vervoer, voertuig moet in beweging zijn gekomen. Als er geen beweging is is er ook geen vervoer, is cliente vgeen vervoerden en moet rechtbank cliente hierop vrijspreken.

11 uur geleden

Advocaat vraagt vrijspraak voor delen, gedeeltelijke bewezenverklaring voor andere stukken

 

De strafmaat, er is volgens advocaat een genuanceerder beeld, dus moet in strafmaat naar voren komen.

11 uur geleden

Cliente heeft jarenlang succesvol teckels gefokt. Aan pleitnota hangen talloze kaartjes, hadgeschreven, van tevreden klanten van cliente. Ze was zeer gewaardeerde teckelfokker. Die waardering krijg je niet als je er een zooitje van maakt.

11 uur geleden

Advocaat: OvJ verwees naar andere zaak in Leeuwarden, maar die mensen wilde een luxe leven. Cliente was daar niet op zoek naar.

Ook heeft cliente hier inzicht getoond in haar handelen, en heeft aangegeven hondenfokkerij te stoppen. OvJ zegt dat cliente veel honden in Hongarije heeft, maar dat is niet bewezen. al die honden zijn in beslag genomen.

Straf moet ook gericht zijn op preventie. Dat moet ook hier gelden. De publieke vernedering en het verlies van alle honden, en de verhuizing naar Hongarije, is al straf genoeg. Verdere straf is overbodig. Een onvoorwaardelijke geldboete past niet bij de ondernemingsstraf van 3,5 ton die cliente nog boven hoofd hangt. (in de ondernemerszaak).

Ik verzoek u geen financiele straf, maar een taakstraf. Dat zou ook voordeel zijn voor maatschappelijke inbedding in hongarije

11 uur geleden

En dan nog het beslag op woning in Hongarije die verbeurd verklaard is, tot verrassing van de verdediging. Stukken zijn laat ingebracht, en onvolledig. Hypotheek is verstrekt aan ene robbert K. s daar ook beslag gelegd?

Het is onbegrijpelijk, er is al beslag gelegd op een bedrag dat een veelvoud is van de 3,5 ton (ondernemersvordering), waarom nu ook mensen nog uit hun huis jagen. Financiele regeling volgt later, verbeurdverklaring moet niet ontvankelijk zijn of worden afgewezen.

 

Einde pleidooi.

11 uur geleden

OvJ vraagt nu om voorbereidingstijd om hierop te reageren. De zaak wordt nu geschorst tot 13.00 uur.

11 uur geleden

We gaan dus om 13.00 uur verder.

9 uur geleden

De zaak gaat verder.. Het OM reageert.

9 uur geleden

OvJ: bij de ingebrachte brieven van sympathisanten van Van Z. wordt ook steeds de moeder genoemd, volgens OM bevestigt dat het beeld van mededader.

 

Bij de 481 honden die mogelijk dubbel geteld zijn, aan de facturen is dat te zien of het wel of niet andere entingen zijn. Er is bij optelling gekeken naar die entingen, alleen de feitelijke eerste enting is geteld.

9 uur geleden

De dode honden: De facturen daarvan zijn de honden tussen 2016 en 2018, dus de twintig honden komt niet uit de lucht vallen. Hier is factuur ook weer aan moeder.

 

Dan de zorg, hier is jurisprudentie over. De matige tot slechte conditie bleek uit diergeneeskundige inspectie dat dit al langer duurde, dat is goed bekeken. Vervilte huid is niet iets van laatste moment

 

9 uur geleden

Er moet volgens pensionvoorwaarden doorlopend water zijn, en officier heeft zelf een drinkfles/bak voor in de bench, dus ook voor andere dieren dan konijnen en hamsters.

 

De 48 uur onderzoekstijd is geen regelgeving, hooguit een afspraak tussen dierenartsen en opslaghouders.

 

De tanden, meerdere malen inspectie, er zijn meerdere tanden ook getrokken. Bij 26 honden, het is niet een beetje tandsteen

9 uur geleden

Fysiologische zout, op diergeneesmiddelenwebsite wordt van deze vorm aangegeven dat het een UDD-middel is, dus voor dierenartsen. En de homeopatische middelen, die zijn hier gewoon niet toegelaten

9 uur geleden

Het vervoer, In de wet staat nergens dat er sprake moet zijn van beweging.

9 uur geleden

Huisvestingsovertredingen worden ook vaker geconstateerd.

 

Zeggen dat je de regels niet kent terwijl je al zo lang fokt? Bovendien, staat gewoon op de website van de overheid.

 

Het vervalsen, is dat vlak voor Hongarije geweest? Maar voor Hongarije geldt absolute inentingsplicht. tegen rabiës. Dus raar

9 uur geleden

Dan de verbeurdverklaring: Advocaten hebben bezwaar gemaakt. OvJ begrijpt dat niet. Niet ontvankelijkverklaring is niet aan de orde. Verbeurdverklaring kan volgens artikel 34 strafrecht, hoort bij strafpleging.

9 uur geleden

Geen betekening van beslag. Gaat om verzoek van OM in het buitenland, dat wordt volgens de buitenlandse procedure in dat land gelegd. De autoriteit doet dat daar. Logus regit actum (oid).

Vraag of het betekend is is niet van belang.

Stukken van beslag zijn gisteren overgelegd. In de bijlage staat een verbaal uit de ondernemingsrapportage, de bankrekening van V. Z. Daar kwamen de inkomsten op.

Uit die stukken blijkt dat het bedrag van bijna 68.000 euro naar Dhr. K. is gegaan voor betaling woning in Hongarije. Geld uit de hondenfokkerij (crimineel geld) van de rekening van Van z. is de woning aangekocht. Advocaat heeft dat bevestigd vanmorgen, woning is door Van z. aangekocht maar later op naam moeder gezet. woning is met crimineel geld aangekocht dus voldoet aan eisen verbeurdverklaring.

9 uur geleden

Verbeurdverklaring kan als voorwerp voortkomt uit de baten van...

9 uur geleden

Advocaat V. reageert nu weer als eerste:

Is er sprake van frimineel geld, die discussie is nog niet gevoerd. Discussie zit in ondernemingsprocedure, en die wordt nu als pesterij naar voren gehaald, iemand van 79 uit haar huis te zetten.

Is het beslag ook naar hongaars recht goed uitgevoerd?

9 uur geleden

Het gaat om schijn of om wezen, niet hoe het wel zal zitten maar hoe het echt zit. Aantal feiten zijn goed. De leeftijd en gezondheidstoestand van mijn client.

Het was vreemd geweest als cliente geen handje had geholpen in de kennel, interesse lag daar, ze was blij dat ze iets omhanden had, maar ze was geen medepleger. Nooit enige activiteit met website gehad.

Ook toezichthouders zijn er duidelijk over, hoe het echt zit is simpel, een oudere vroyw die het fijn vond om klanten te helpen maar geen manier had om te kijken hoe het er op haar erf toeging.

9 uur geleden

Advocaat Van Z, sluit zich erbij aan.

Toestand van een gevbit en vacht zijn geen momentopnames, dat is logisch. Het is anders als je het over drinkwater hebt. als je op moment x constateert dat er geen water is, was er vlak daarvoor mogelijk wel drinkwater. Dat onderscheid is heel belangrijk.

9 uur geleden

Advocaten en OvJ zijn nu klaar. V. wil (via advocaat) geen gebruik te maken van recht op laatste woord.

Van Z. wel, in twee delen.

 

Eerst reactie op requisitoir van gisteren. De OvJ werd als grote dreiging voor volksgezondheid genoemd rabies en giardiasis. Ik heb overheidswebsites geraadpleegd. RIVM mbt Giardiasis. Elk dier heeft eigen soort en meeste soorten zijn niet besmettelijk voor de mens. Dat is nuance op "gevaar voor de volksgezondheid". Ook hadden mijn honden die nog thuis waren geen sporen van giardia waargenomen door dierenarts alex.

9 uur geleden

Rabies is ook genoemd, wikipedia meldde dat er in Nederland slechts tweemaal geval van rabies vastgesteld, probleem is in Azie, Amerika en Afrika.

 

Het voorgenomen transport: er zouden knaagdierkooienflesjes handig zijn voor transport. Die heb ik ooit gebruikt maar waren binnen vijf minuten door de honden vernield en half opgegeten. Geen enkele hond kan uit een dergelijke fles drinken.

9 uur geleden

Officiele regels voor water en voer tijdens transport: NVWA meldt honden dienen om de acht uur water te krijgen. dat was ook de bedoeling. dit is dus een momentopname. Om de acht uur is richtlijn NVWA.

9 uur geleden

De OvJ insinueerde dat op 16 juni 2018 ook 50 honden zonder chip in beslag zijn genomen, de leeftijd van die honden was zo dat toen de chip nog niet verplicht was gesteld.

9 uur geleden

De geneesmiddelen: zoeken naar een speld.. er zal dus een vaste instructie naar alle DA's in Nederland moeten gaan om dit te realiseren. Veel fokkers hebben kleine huisapotheek op advies van hun dierenarts.

9 uur geleden

De NVWA weigerde ook om dieetvoer mee te nemen voor enkele honden die dat nodig hadden, en ook om de namen/nummers van die honden te noteren.

Eigenaren injecteren honden met suikerziekte ook zelf.

 

Dan de vraag personeel: Op enig moment is gevraagd "wat zou je doen als de NVWA in de wet een verplichting laat opnemen dat er per 20 honden op complex 1 medewerker in vaste dienst moet zijn". Toen heb ik gezegd dat dat dan niet realiseerbaar is.

9 uur geleden

Dat wordt nu op een andere manier naar voren gebracht en is sterk insinuerende opmerking

9 uur geleden

Ik heb mij zeer frequent afgevraagd waarin ik uberhaupt ben meegegaan in een door de NVWA georganiseerde exercitie. Een kansspel waar de uitkomst van te voren vaststond. Was het niet eerlijker geweest dat op 16 juni alle honden al waren meegenomen. Toen zijn veel honden van mij in beslag genomen. Ook honden die medische behandeling was ingesteld. sysematisch werd dit niet genoteerd.

Tijdens de huiszoeking mocht ik niet van stoel in keuken af

9 uur geleden

Mijn alleroudste hond kreeg buiten door de stress een toeval, maar zelfs na verzoek mocht ik niet naar buiten. Dat heb ik toch gedaan, zeer oude hond had hulp nodig. In het uiteindelijke rapport stond een heel andere versie van ditr verhaal

9 uur geleden

Volgens officiële berichtgeving is er een afweging gemaakt welke honden meemoesten en welke thuis konden blijven. De meest zieke honden werden meegenomen. Met een lijst in de hand werden al mijn honden met een kampioenschapstitel in de brandende zon neergezet

9 uur geleden

In achterbakken en veewagens werden ze meegenomen. Enige weken later werden ze op diverse websites van asiels aangeboden. Uit die omschrijvingen zou moeten blijken dat ze niet gesocialiseerd waren. Extreem angstig etc. Mijn honden die waren geshowed, in hotels geweest etc. Al mijn honden waren onherkenbaar veranderd, wat is er in godsnaam gebeurd in die asiels.

9 uur geleden

Oude hondjes werden door de NVWA tegen de grond gedrukt, schreeuwend van pijn, om zo de benodigde foto's te maken

9 uur geleden

Kostte wat kost werden oude en blinde hondjes meegenomen uit hun vertrouwde omgeving, honden die geen herplaatsing zouden krijgen maar op opslag zouden moeten worden geeuthanaseerd. Op advies van NVWA een oude hond gebitsbehandeling ondergaan, ze was zo behandeld dat ze 2 dagen later moest worden geeuthanaseerd.

9 uur geleden

Heb er mails over gestuurd, maar die staan niet in het strafdossier.

 

ik ben zeker niet van plan weer te gaan fokken, 30 jaar levenswerk en 7/7 werken, wat weg is, geen enkel perspectief biedt om weer te gaan beginnen

9 uur geleden

Volgens mij gaat het bij dierenrecht niet over dieren maar over mensen die andere mensen willen inperken. Een soort diertatuur waarin mensen andere mensen willen voorschrijven wat te doen.

Het gaat niet om de dieren, maar om aandacht voor zichzelf...

 

(deel citaat mist)

9 uur geleden

Einde rechtszaak nog, onderzoek blijft open tot uitspraak 9 juli.

9 uur geleden

Tijdstip zou 9 uur zijn, 9 juli 2020.