• Komt er eindelijk Europese aanpak van illegale puppyhandel?
Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

Komt er eindelijk Europese aanpak van illegale puppyhandel?

Wed, 02/12/2020 - 15:18

Het heeft even geduurd, maar het Europees Parlement wil nu serieus iets gaan doen tegen illegale puppyhandel.

In 2014 kwam het eerste rapport van de Britse organisatie Defra uit, een rapport wat nog twee opvolgers kreeg. Beide over de impact van puppysmokkel tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Het resulteerde in 2016 in een alarmbrief van 38 Europees Parlementsleden aan het Europese parlement zelf.  De boodschap was duidelijk: EP, doe iets.  “Only through a coordinated approach can we truly deal a blow to this trade and protect the welfare of not just millions of animals who live so close to us, but the millions of citizens whose wellbeing and rights are being undermined by unscrupulous offenders every day. We would therefore like to request that the issue of an Action Plan on the illegal trade in dogs and cats in the EU be placed on the European Commission’s agenda at its earliest convenience.” Het duurde bijna 3,5 jaar voordat die “earliest convenience” zich -een beetje-  voordoet. Want gisteren nam het EP een uitgebreide resolutie aan waarin de EU commissaris (inmiddels niet meer Andriukaitis, die destijds onder Jean-Claude Juncker en Frans Timmermans dit onderwerp onder zich had), maar Stella Kyriakides wordt opgeroepen om toch vooral een actieplan te maken om de puppysmokkel tegen te gaan.

Een paar cijfers. Maandelijks worden 46.000 honden over landsgrenzen heen verhandeld (cijfers 2016). Deze schatting is volgens Dierenwelzijnsorganisaties (NGO’s) aan de voorzichtige kant, waarschijnlijk zijn het er veel meer. Alleen, het registratiesysteem TRACES gaf twee jaar eerder maar een kleine 22000 honden aan, per jaar!  En let wel, in 2018 liet een Hongaarse fokker al weten dat er alleen uit zijn woonplaats wekelijks al 400 pups naar “overig Europa” verscheepte werden (hetgeen 11.000 pups per jaar is, uit 1 woonplaats!). De import in alleen al het VK steeg uit Hongarije tussen 2011 en 2013 met 665%, uit Litouwen met 775%.  Voor veel pups en honden zal de Brexit een zegen zijn, want scherpere grenscontroles zal de nu nog zeer lucratieve handel (lucratiever en veiliger dan de drugshandel) hopelijk schade toebrengen. Dogzine schreef al eerder over de puppytrade, en over de politieke onwil om er iets aan te doen, zeker op Europees niveau.

Leden van het Europees Parlement zijn in ieder geval opgetogen over de resolutie, die nu eindelijk op tafel ligt. Eurocommissaris Kyriakides laat via haar Facebook weten dat “We hadden gisteravond een belangrijk debat over het welzijn van huisdieren. Wij als Europese commissie zullen werken aan het beëindigen van illegale handel. En we hebben de hulpmiddelen om lidstaten te helpen deze onaanvaardbare praktijk te voorkomen en te identificeren waar het gebeurt. Dit (de handel, red.) is tegelijkertijd een bedreiging, niet alleen voor de interne markt, maar ook voor de gezondheid van burgers en dieren, en voor hun goede leven.”

Niet erg ver

Toch is de resolutie zelf niet bijzonder vergaand. Registratie, verplicht, van honden en katten, waarbij de databases in de verschillende lidstaten met elkaar verbonden moeten zijn (Nederland kent alleen al 5 verschillende systemen, die onderling niet verbonden zijn). Een vaste link tussen dierenpaspoort en chip, zelfs als het paspoort op een gegeven moment wordt vervangen. En het actieplan, waar al in 2016 om werd gevraagd, wordt ook weer naar boven gehaald, dat moet er komen vinden de Europarlementariërs. Met daarin de verantwoordelijkheden van de stakeholders, niet alleen nationale regeringen, maar ook dierenartsen, douanediensten en grensbewaking.

En, zegt het EP, er moet een duidelijke definitie komen van wat nu een commerciële fokker is. Niet om commerciële fok in grote bedrijven tegen te gaan, wel oom de illegale handel te tackelen.

Er moet consumentenbescherming komen, kopersbescherming, als er online geadverteerd wordt. De wetgeving op verkoop op afstand (dus online) moet beter worden nageleefd. Dieren zijn geen goederen, en horen dus niet onder diezelfde wetgeving bij online verkoop te vallen.

Strenger straffen

Ook wil de EU dat er strengere straffen komen voor bedrijven, transporteurs, maar ook dierenartsen, die meewerken aan de illegale handel, ook door het afgeven van “valse” paspoorten. Al eerder werd duidelijk dat paspoorten en chips simpelweg in andere landen kunnen worden gekocht en door leken kunnen worden aangebracht en “afgegeven”. En -iets waar de vele online marktplaatsen liefst niet al te veel op letten, er moeten regels komen voor dit soort marktplaatsen. Nu is de online verkoop van dieren via niet geregistreerde fokkers alleen in België en Frankrijk verboden.

Aan de grenzen moeten de inspecties beter -en vaker- worden. Ook na het passeren van de (buiten)grenzen moeten er inspecties plaatsvinden op dierentransporten, of transporten waarin mogelijk dieren zitten.

En -een opvallende- er moeten, zo zegt de EU-  consistente en uitvoerbare Europese regels komen voor fokkers van huisdieren, en ook gedetailleerde regels voorde controle op fokkers van huisdieren door dierenartsen.  Tot nu toe zijn die er niet, en er is -in Nederland in ieder geval-  ook geen meldplicht bij dierenartsen om “verdachte” honden te melden bij justitie of elders. Voor fokkers -de resolutie maakt niet duidelijk of dit ook hobbyfokkers en niet-commerciële fokkers betreft- moet een verplichte registratie gaan gelden. Ook voor de verkopers van huisdieren trouwens.  Fokkers, verkopers, dierenwinkels en transporteurs van huisdieren, ze moeten vaker gecontroleerd worden. Niet alleen nationaal, maar “geharmoniseerd in de EU” door douane, politie en diensten als de NVWA. 

In beslag genomen dieren moeten in goede opvanginstellingen worden opgenomen en er moet een goed rehoming-programma komen. In dit alles is een goede samenwerking tussen alle lidstaten noodzakelijk. Ook moeten gegevens over overtreders van de dierenwetten internationaal gedeeld worden.

Adopt don't shop

In het hele programma ruimt de EU -tenminste, zo wil het EP-  een grote plaats in voor de NGO’s, de vele organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn en handel. “Het is niet voldoende om alleen maar mensen bewust te maken van de situatie..”  En uiteraard, “adopt don’t shop” roept de resolutie ook. “Calls on the Member States to carry out more awareness-raising campaigns to encourage buyers to adopt rather than purchase companion animals”

Overigens, voor de dieper geïnteresseerden, de resolutie is in de commissie vooraf al aanmerkelijk afgezwakt. Zo verdween de oproep dat de EU voor voldoende fondsen moest zorgen om lidstaten in staat te stellen voldoende handhaving te organiseren. Ook de zin “illegale handelaren weten immers dat ze niet of nauwelijks gestraft worden” verdween. Dat paspoorten makkelijk te vervalsen waren, staat ook niet meer inde resolutie. Net als de verplichting om dierenartsen die meewerken aan illegale import voor het leven uit het vak te zetten. En ook de oproep om de verkoop van jonge dieren door bedrijven of mensen die ze niet zelf gefokt hebben te verbieden, haalde de eindstreep niet.

De resolutie zelf staat hier, de amandementen uit de commissie hier.

 

 

Komt er eindelijk Europese aanpak van illegale puppyhandel?

dossier