• Twee meldingen van dierenmishandeling per dierenarts per jaar
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Twee meldingen van dierenmishandeling per dierenarts per jaar

Sat, 05/05/2018 - 12:43

Recentelijk bezocht Minister van Landbouw Carola Schouten samen met kamerlid Dion Graus het vijf maanden geleden opgerichte Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED). Het centrum is opgericht zodat dierenartsen bij het vermoeden van dierenmishandeling nader onderzoek in kunnen laten stellen.

Vijf maanden na de start zijn er inmiddels door 35% van de aangesloten dierenartsen meldingen gemaakt. Reden voor Dogzine om bij het LED na te vragen hoe het precies zit.

35% lijkt veel, maar tot nu toe, in de pilot, doen er “maar” 25 dierenartsen mee, met andere woorden, het gaat om 12 meldingen. Desondanks, als binnen vijf maanden er al 12 verdachte gevallen zijn, bij zo weinig dierenartsen, zou dat met alle 4000 dierenartsen in Nederland wel eens een heel groot aantal kunnen zijn. Bovendien verwacht het LID dat er in het eerste jaar ongeveer 50 meldingen zullen komen, oftewel 2 per dierenarts. Landelijk gezien zou dat tenminste 8000 gevallen betekenen zodra elke dierenarts kan melden.

Betekent dit ook dat het aantal gevallen van dierenmishandeling groter is dan verwacht? “ Nee”, zegt het LED. “we kunnen alleen maar schattingen maken over het aantal gevallen van dierenmishandeling.” Exacte gegevens daarvan zijn er namelijk helemaal nog niet. Dierenmishandeling, net als mishandeling van mensen, gebeurt vooral achter de voordeur, mensen lopen er niet mee te koop.

In hoeveel gevallen is dierenmishandeling ook daadwerkelijk nu ook aangetoond bij alle meldingen, in hoeveel gevallen niet en hoeveel gevallen zijn al daadwerkelijk uitgezocht? Het LED: “Bij 50% van de gemelde zaken gaat het waarschijnlijk om dierenmishandeling. Bij de andere helft niet. Die 50% is doorgegeven aan de (dieren)politie. Die doet nu onderzoek.” De dierenpolitie geeft overigens geen terugkoppeling aan het LED of de gemelde gevallen ook daadwerkelijk dierenmishandeling waren.

 

Het merendeel van de meldingen betrof honden en katten, maar dat komt mede omdat de 25 aangesloten dierenartsen dat als hun hoofdwerk hebben, dus mishandeling van bijvoorbeeld landbouwdieren zal minder snel voorkomen in hun praktijken.  Die getallen horen we pas over ruim een jaar. Het LED “Het volgende jaar is er de landelijke uitrol, waarin alle dierenartsen van Nederland kunnen melden. En als er voldoende geld is willen het LED in het 3de jaar internationaal gaan uitrollen, omdat er vanuit het buitenland ook belangstelling is.”

De soort meldingen zijn vooral de NAI (Non-accidental injuries), die veroorzaakt kunnen zijn door schoppen, stompen, in de brand steken, bewerken met steekwapens etc.